Välkommen till Hanna's Bemanning


Vår affärsidé går ut på att alltid förse företag med kompetent och välmotiverad personal.

Hanna´s bemanning är ett nystartat företag med stor erfarenhet inom rekrytering och bemanning. Ägaren av företaget, Saleh Abdurahman har ägt och därmed arbetat inom branschen sedan 2001.

Vi är företaget som hjälper Ert företag att hitta kompetent personal, inom transport, lager, sjuk- och lokalvård.

Copyright © Hannas Bemanning